بِنَوا#مهسا_امینی 📖 آید بهار و پیرهن بیشه، نو شود …زیباتر آن‌که در سرت، اندیشه نو شود🖋منوچهر آتشی 🎼 یک قطعه برای ارّهٔ آوازه‌خوان، چَنگِ‌تَن دو وَ چَنگِ‌تَن می💬 ساز چَنگِ‌تَن توسط سلام ریاضی – آهنگ‌ساز، صدا‌- و موسیقی‌درمانگر – طراحی، و تولید آن با همکاری میثم امینی –...