EN
DE
FA

هدف

🎯هدف» ارتقای کیفیت زندگی و خودکارآمدی» تجربهٔ حسی مثبت با موسیقی؛ علی‌رغم وجود شرایط سخت بیماری»...

بِنَوا

بِنَوا#مهسا_امینی 📖 آید بهار و پیرهن بیشه، نو شود …زیباتر آن‌که در سرت، اندیشه نو شود🖋منوچهر آتشی...
هدف

هدف

🎯هدف» ارتقای کیفیت زندگی و خودکارآمدی» تجربهٔ حسی مثبت با موسیقی؛ علی‌رغم وجود...

read more
بِنَوا

بِنَوا

بِنَوا#مهسا_امینی 📖 آید بهار و پیرهن بیشه، نو شود …زیباتر آن‌که در سرت، اندیشه...

read more