EN
DE
FA

ابتدا باید نقش موسیقی در جامعه عوض شود

این جا آن جاست

با هیچ پاروزَنی هم می توان ازین رود گذشت

ته مانده ی دلچسبی از یک یاد

تو فقط خودت و در همین زمان باش

روز دومی ست که داریم دوچرخه سواری می کنیم

شاعر وَ شعر

کسی که در یک حوض شنا می کند

گاهی اوقات شوخی هم لازم است

متدهای موروثی

محدودیت؛ در نوعِ مواجهه است

موسیقی نباید اجرا شود

هر اتفاقی ردّ پایی به جا می گذارد

هیچ چیزی جایگزین تجربه ی کنسرت نمی شود