هدف

هدف

🎯هدف» ارتقای کیفیت زندگی و خودکارآمدی» تجربهٔ حسی مثبت با موسیقی؛ علی‌رغم وجود شرایط سخت بیماری» کشف هویت فردی و منابع خلاقانه 👄روش موسیقی‌درمانی فعال، با تکنیک آوازخوانیِ درمانی (Thetapeutic Singing)؛ امکانی‌ برای ابراز احساساتی مانند غم، ترس و خشم 🎓تأثیرآوازخوانیِ...
بِنَوا

بِنَوا

بِنَوا#مهسا_امینی 📖 آید بهار و پیرهن بیشه، نو شود …زیباتر آن‌که در سرت، اندیشه نو شود🖋منوچهر آتشی 🎼 یک قطعه برای ارّهٔ آوازه‌خوان، چَنگِ‌تَن دو وَ چَنگِ‌تَن می💬 ساز چَنگِ‌تَن توسط سلام ریاضی – آهنگ‌ساز، صدا‌- و موسیقی‌درمانگر – طراحی، و تولید آن با همکاری میثم امینی –...