حق

حق

حق 📖حق، یک «مربع» است، نه!یک مستطیل کاملضلع بلندتر: مشرق. اضلاع دیگرش: جوانب دیگرچون قاب کهنه‌ای‌ست، این عکس کهنه را– که جهان باشد – 🖋️منوچهر نیستانی https://linktr.ee/salamriazy ▶️Sneak Peek about Az Bushehr Album ▶️ Az Bushehr on YouTube 📲 Link to buy Az Bushehr...
خَلْبوس

خَلْبوس

خَلْبوس قطعهٔ شمارهٔ ۱ آلبوم «از بوشهر» 📔خلبوس در لهجهٔ بوشهری به معنای درهم‌پیچیده‌شدن کلاف ماهی‌گیری‌ست و به آشفتگیِ‌ حال نیز گفته می‌شود. * https://linktr.ee/salamriazy Khalbus   Track number 1 of the album “Az Bushehr() 📔“Khalbus” means an entangled...
My garden

My garden

My Garden!   Track number 8 (seen) of the album “Az Bushehr” 💬 Dedicated to Ali Dayyeri who wished that his poets could become lyrics. 📎Instruments:melodica, percussion, ney taki, voice https://linktr.ee/salamriazy ▶️Sneak Peek about Az Bushehr Album...
دیده‌شده

دیده‌شده

دیده‌شده قطعهٔ شمارهٔ ۸ آلبوم «از بوشهر»💬‌ برای علی‌ دَیِّری که دوست داشت شعرهایش ترانه شوند 📖 هر منظره کامل است تا دور از دستتا با تو و با تواَم چه هر منظره‌ای…خاور / رُخت و باخترم نیمهٔ رخآویخته‌ام به موج / در ساحل اوج 🖍️ علی‌ دَیِّری 📎 سازها: مِلُدیکا – پرکاشن...
سلوی فلوت

سلوی فلوت

گُلی‌گُلی سلوی فلوت قطعهٔ شمارهٔ ۷ آلبوم «از بوشهر» 🖍️ فضای دلنشین قطعه، برداشتی از قسمتی از یک مِلُدی قدیمی جنوبی‌ است که در حافظهٔ ما به‌جا مانده. فضای آن ترانهٔ قدیمی را کاملاً تغییر دادیم. می‌خواستیم هم جنبهٔ زیبایی گُل را تجسم کند و هم ایهامی از یک نام دخترانه...