EN
DE
FA

بی‌سیم

 نبض می‌آمیخت با حقایق مرطوبحیرت من با درخت قاتی می‌شد  سهراب سپهریسایر...

کانتِلِه

تفنگت را زمین بگذارسایر پست‌ها

دوایر

 نقش‌بندی هوا باز نگه کن بر گلکه دو صد دایره بر دایره زد بی‌پرگار  انوریسایر...

جلسه گفت‌وگو قصه‌های جنوبی

 در این ویدیو آقایان هادی کی‌کاووسی نویسندهٔ رمان «شبح اپراتور»، خسرو کیان‌راد نویسندهٔ...

دربارهٔ قطعهٔ از بوشهر

صحبت‌های من دربارهٔ قطعهٔ «از بوشهر» در برنامهٔ «قصه‌های جنوبی» خانهٔ هدایت برلین - ۲۰۲۳/۰۷/۰۲سایر...

دربارهٔ قطعهٔ مُهَنّا

صحبت‌های من دربارهٔ قطعهٔ «مُهَنّا» در برنامهٔ «قصه‌های جنوبی» خانهٔ هدایت برلین - ۲۰۲۳/۰۷/۰۲سایر...

درباره قطعه مینیمُم

صحبت‌های من دربارهٔ قطعهٔ «مینیمُم» در برنامهٔ «قصه‌های جنوبی» خانهٔ هدایت برلین - ۲۰۲۳/۰۷/۰۲سایر...

درباره قطعه م‌ْکِلِلِه

صحبت‌های من دربارهٔ قطعهٔ «مْ‌کِلِلِه» در برنامهٔ «قصه‌های جنوبی» خانهٔ هدایت برلین -...

نُمُوّ

آزادی هم خودش را انداخت وسطنفس می‌کشید با سوراخ‌هایی که بر تن داشت علی باباچاهیسایر...

موسیقی‌درمانی در طب تسکینی قسمت ۲ – ویزیت

💬در صورتی که درمان‌جو توانایی مکالمه داشته باشد، گفت‌وشنود در جلسات موسیقی‌درمانی، بسیار...
بی‌سیم

بی‌سیم

 نبض می‌آمیخت با حقایق مرطوبحیرت من با درخت قاتی می‌شد  سهراب سپهریسایر...

دوایر

دوایر

 نقش‌بندی هوا باز نگه کن بر گلکه دو صد دایره بر دایره زد بی‌پرگار  انوریسایر...

نُمُوّ

نُمُوّ

آزادی هم خودش را انداخت وسطنفس می‌کشید با سوراخ‌هایی که بر تن داشت علی...