موسیقی‌درمانی در طب تسکینی – قسمت ۶ – اجرای درمان‌جو

موسیقی‌درمانی در طب تسکینی – قسمت ۶ – اجرای درمان‌جو

در بخش طب تسکینی، درمان‌جوی ۹۵ ساله‌ای داشتم که به‌دلیل مشکل تنفسی بستری شده بود. او به سازِ سازدهنی علاقهٔ زیادی داشت و یادگیری آن را در سن ۹۰ سالگی شروع کرده بود. سازدهنی را برایش فراهم کردیم. خانم ب.ک. فعالانه در جلسات موسیقی‌درمانی شرکت می‌کرد و بسیار خوشحال بود...
بداهه‌نوازی گروهی با چشمان بسته

بداهه‌نوازی گروهی با چشمان بسته

بداهه‌نوازی گروهی با چشمان بسته  از سری کارگاه‌های موسیقی‌درمانی با فرهنگ سلامت – یزد -قسمت ۹  بداهه‌نوازی-پردازی مایهٔ خودانگیزی است؛ بازتاب‌دهندهٔ درونیات و بیان خویشتن پلی‌لیست موسیقی‌درمانی با فرهنگ سلامت سایر پست‌ها موسیقی‌درمانی در طب تسکینی – قسمت ۷...
نُمُوّ

نُمُوّ

آزادی هم خودش را انداخت وسطنفس می‌کشید با سوراخ‌هایی که بر تن داشت علی باباچاهی سایر پست‌ها موسیقی‌درمانی در طب تسکینی – قسمت ۷ – تقویت متوالی حسی به‌عنوان موسیقی‌درمانگر جلسات موسیقی‌درمانی گروهی را با تنفس و اجرای ساز پیانو، به‌همراه انجام هم‌زمان حرکات...
موسیقی‌درمانی در طب تسکینی قسمت ۲ – ویزیت

موسیقی‌درمانی در طب تسکینی قسمت ۲ – ویزیت

💬در صورتی که درمان‌جو توانایی مکالمه داشته باشد، گفت‌وشنود در جلسات موسیقی‌درمانی، بسیار راه‌گشاست مواردی که در یک جلسهٔ ویزیت موسیقی‌درمانی اهمیت دارند: سلام و احوالپرسی تشریح موسیقی‌درمانی تشخیص نیاز درمان‌جو ارزیابی علاقه و همکاری درمان‌جو تعیین هدف‌ و اعلام روند...